Yüksek Lisans Projeleri

Yüksek lisans eğitiminde yapmış olduğum proje ve detayları aşağıda verilmiştir.

 • Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Yüksek Lisans Dersi

  C#.Net kullanılarak geliştirilen projede kişisel olarak hazırlanan KeyLogger(Tuş Yakalayıcı) programıyla, klavyeden girilen her komutun arka planda bir dosyaya kaydedilme işlemlerinin gerçekleştiği ve bu bilgilerin istenilen kişiye email olarak yollanması görevini yerine getiren bir program geliştirilmiştir.
 • E- İş ve E- Ticaret Yüksek Lisans Dersi

  PHP, MySQL, AJAX, Javascript : Bu projede bir kitabevinin kitaplarını internet ortamında(sanal ortamda) satışa sunması, müşteri bilgilerinin tutulması, ödeme sisteminin ayarlanması gibi daha bir çok özellik eklenerek E-İş ve Ticaret mantığının güzelce anlatıldığı bir web sitesi geliştirilmiştir.
 • Yazılım Geliştirme Modelleri Yüksek Lisans Dersi

  Microsoft Visual Studio 2008, C#.Net : Bu projede Yazılım Modelleme teknikleri ve Object Oriented Programming (Nesne Tabanlı Programlama) mantığıyla 2 oyun, 1 tane de Veritabanı bağlantısı olan ders ekleme çıkarma, öğrenci bilgilerini ekleme, güncelleme, yazıcı çıktısı alma, resim ekleme silme gibi özelliklerin bulunduğu bir proje hazırlanmıştır.
 • Çoklu Ortamlar Yüksek Lisans Dersi

  CMS(Content Management System), PHP, MySQL, Photoshop: Bu projede Uzaktan Eğitimi desteklemek amacıyla çoklu ortam özelliklerini kapsayan bir Web Tabanlı proje geliştirilmiştir.

Lisans Projeleri

Lisans eğitiminde yapmış olduğum proje ve detayları aşağıda verilmiştir.

 • CEIT 360 Dersi, Görsel Tasarıma Giriş

  3DsMAX Studio 8 kullanılarak geliştirilen projede kişisel olarak tasarlanan ve geliştirilen 3-boyutlu bir ev yüzme havuzu, garajı, ve geniş bahçesiyle tasarlanmış, modelleme yapılmış ve en son olarak video haline getirilmiştir.
 • CEIT 420 Dersi, Eğitim Yazılımı Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme

  Active World kullanılarak projede genel amaç 3D oyun benzeri bir öğrenme ortamı geliştirmektir. Projenin ana öğesi ise Active World oyun motoru kullanılarak geliştirilen 3 boyutlu oyundur. 5 kişilik bir gurup olarak çalıştığımız bu projede “Türkiyenin Yeraltı Kaynakları ve Coğrafi Bölgeler” ele alınarak uzmanlarından alınan geribildirimler yardımıyla geliştirilmiştir. Son olarak, proje hedef kitle üzerinde uygulanmış ve gerekli bilgi ve becerilerin edinildiği yapılan sınavlar ve röportajlar sonunda ispatlanmıştır. Proje arkadaşlarım; Erdal KUZEY, Hasan AYGIR, Mustafa AKKUZU ve Ekmel ÇETİN.
 • CEIT 333 Dersi, İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulamaları

  Adobe Macromedia Flash - ASP.NET:Bu projede Class Serverda yayınlanacak içeriği paketlemek için kullanılan Learning Resource Editor (LRE) isimli program kullanılarak 5. Sınıf seviyesinde Fen ve Teknoloji dersinin müfredatına uygun ses(audio) ve görüntü (video) içerikli konu parçaları geliştirilmiştir.
 • CEIT 317 Dersi, Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme

  Macromedia Flash MX 2004: Macromedia Flash MX 2004 kullanılarak TED Koleji için geliştirilen bu projede Fen Bilgileri dersinin DNA Mitoz ve Mayoz Bölünme konularını animasyonlar ve oyunlar yardımıyla anlatan, konu ilgili testler içeren bir grup projesidir. Grup arkadaşlarım; Hatice Nur ALTUNTOP ve Abdülmenaf GÜL.
  Video Projesi: Bu proje de “ODTÜ Yemekhanesinde Fiş Alma” sorusu üzerine geliştirilen bir senaryonun canlandırılmasının kamera ile kaydedilmesi ve kaydedilen bu videonun yemekhane eğitimi verecek şekilde düzenlenmesi ile geliştirilmiş bir grup projesidir. Grup arkadaşlarım; Mustafa AKKUZU, Hasan AYGIR ve Ekmel ÇETİN.
 • CEIT 211 Dersi, Programlama Dilleri II

  VB.NET (Öğr.Not Veritabanı Projesi): Visual Basic.NET kullanılarak geliştirilen bir projedir. Proje 4 kişilik grup olarak geliştirilmiş ve projede ODTÜ Öğrenci İşlerinin Sistemi ele alınarak veritabanı çok kapsamlı hale getirilerek geliştirilmiştir.
  VB.NET (Hesap Makinesi):Visual Basic.NET kullanılarak kişisel olarak geliştirilmiş bu projede Windows Calculator’un bütün özelliklerini barındıran bir Hesap Makinesi tasarlanmıştır ve geliştirilmiştir.